Jag skulle skriva. Tänkte skriva. Tänkte, skulle, ville. Vill. Men orden vill inte falla på plats. Tankarna vill inte samla sig. Fragment av texter fladdrar runt, rastlöst sökande. I väntan på ro. Den där ron som är frustrerande svårfunnen efter några dagar av återkommande strider.

Det kommer. Men det slutar visst aldrig att göra mig frustrerad när jag vill men ändå inte förmår.

Tålamod. Acceptans. Tålamod. Acceptans. Tålamod. Acceptans. 
Screw tålamod.
Acceptans. Jag accepterar min frustration och otålighet.