Jag förstår och förlåter men glömmer inte, fast jag vill. Ord har ristats in med trubbig kniv som lämnar fula ärr som lätt spricker.

Det finns läkning, men inte nu, inte här.