Insikten. Den märkliga. Jag hade behövt en coach. En bra, lyhörd, inkännande och förstående, som såg både förmågor och begränsningar, kunde stärka varsamt och se var det behövs en broms.
Någon som jag, kanske. Eller någon tvärtom. Jag vill alltid det omöjliga.