Jag söker vila i ljuset.
Vill omslutas av stillhet och frid, en tröstande närvaro.
Av en nåd att stilla vila i.

Jag kommer till dig med tomma händer och öppet hjärta.
Med en själ som hungrar efter tröst och en blick som söker hoppet.
Och jag ber dig: Se mig. Hör mig. Var mig nära.

Fyll mig med din värme.
Fyll mig med ditt ljus.
Fyll mig med din närvaro.

Eller…?

Fyll mig med min värme.
Fyll mig med mitt ljus.
Fyll mig med mig.

Låt mig fyllas av närvaro och stillhet.
I det oändligt stora i det lilla.
Bortom ord, där känslan tar vid.
Där allt är.
Ändlöst.
Andlöst.

Låt mig möta dig, i mig.
Se ditt ljus i mina ögon.
Känna din kärlek i mitt hjärta.
Ditt ljus som också är mitt.
Din kärlek som också är min.

Fyll mig med mig.