Valet närmar sig men debatten verkar inte riktigt ha tagit fart. Det är lite om jobbskatteavdrag, utförsäkrade som inte alls får riktiga jobb och hushållsnära tjänster. De riktigt viktiga frågorna lyser med sin frånvaro i partiernas försök att profilera sig genom att tvåla till motståndarna. RUT fortsätter dock att spela en stor roll i valrörelsen; en betydligt större roll än vad man kan tycka att hon borde spela.

Oppositionen är som bekant kritiska till RUT, men igår föreslog två Stockholmssossar, Ilija Batljan och Carin Jämtin, på DN Debatt att man skulle införa ”kollektiva vardagstjänster i SL:s lokaler” (DN 16/8-10) så att kollektivresenärerna tjänar lite tid på väg till och från jobbet. Är inte det bara att flytta ner RUT i källaren? Och när de i artikeln talar om ”butlerliknande tjänster” misstänker jag att de helt tappat kollen – för att bli butler krävs en relativt lång utbildning, och det är alltså inte alls ett av de där okvalificerade yrkena som idag omfattas av diverse avdrag och subventioner.

När ska våra politiker öppna ögonen och komma med vettiga förslag kring tjänstesektorn? Det har kommit diverse konstiga förslag om att restauranger och bilverkstäder ska omfattas av något slags avdrag; om IT-tjänster, hundrastning och annat. Det som behövs är inte enstaka avdrag och (skattefinansierade) subventioner, utan ett rättvist system som gynnar alla och som inte kräver en massa administration. Om jag genom mina skattepengar ska betala för din städning vill jag att du betalar för mina frisörbesök! Tjänst som tjänst. Så i stället för att fortsätta tramsa med husnära tjänster hit och okvalificerat arbete dit, sänk tjänstemomsen rakt av så att det blir rättvist! Någon administratör som sitter och arbetar med avdragen kanske blir av med jobbet, men det skulle antagligen både ge fler jobb, ett förenklat och transparent system och lägre kostnader, för att inte tala om att det skulle bli rättvisare.

När det gäller ROT är frågan en annan, eftersom det uppenbarligen fungerar bra. Men jag undrar fortfarande när ROT ska utvidgas till att omfatta även hyresrättsinnehavare och hyresvärdar. En utvidgning av systemet skulle ge fler jobb, större skatteintäkter till staten och innebära en verklig hjälp för de hyresvärdar vars hus är i allt större behov av renovering och uppfräschning (t.ex. i miljonprogrammen). Varför ska detta avdrag enbart gälla dem som äger sina bostäder, och enbart vissa områden med (bostdsrätts)lägenheter medan andra områden med (hyresrätts)lägenheter inte omfattas? Hur var det där med rättvisa?