Etiketter

Jag driver inget personligt korståg mot Försäkringskassan, även om det antagligen kan te sig så. Men jag tycker att rätt ska vara rätt. Och det är inte rätt att behandla människor så som FK gör. Det är inte heller rätt att låta människor gå helt utan ersättning i månader, så som sker på grund av evighetslånga handläggningstider, registreringsmissar och märkliga beslut som behöver överklagas. Nu riktar Justitieombudsmannen (JO) kritik mot Försäkringskassan efter att ha granskat ett antal fall där människor har fått vänta på beslut och ersättning i flera månader.

Det rör sig om 13 fall vid Försäkringskassor runt om i landet som JO riktar allvarlig kritik och kräver åtgärder mot. Kritiken gäller långsam handläggning, otillräcklig dokumentation, felaktig information, passivitet, bristande service och kunskapsbrister. Det gäller till exempel en person som fick vänta i 8 månader på beslut om ersättning, trots att Fk visste att vederbörande saknade annan försörjning, en person som fick vänta i 6 månader på att få ett pensionsärende omprövat eller ett omprövat beslut om föräldrapenning som tog 5 månader. Handläggningstiderna är verkligen helt orimliga. Kan myndigheten inte sköta sina åtaganden inom rimlig tid får de väl anställa fler handläggare. Svårare än så får det inte vara.

Jag har hört flera fall då gravida kvinnor sjukskrivs på grund av så svåra foglossningar och andra problem under graviditeten att de tvingas till havandeskapspenning, bara för att sisådär ett halvår senare, när barnet är fött, få avslag. När det är med råge för sent att gå tillbaka till arbetet för att få någon inkomst. Några månader utan inkomst är för en del av oss några månader för mycket. Alla har inte en buffert i form av en årslön på banken.

Socialförsäkringsminister Kristina Husmark Persson säger till SVT:s Rapport att hon ser allvarligt på kritiken och att hon förväntar sig att

Försäkringskassan agerar med stor beslutsamhet och åtgärdar de brister som har uppdagats. Det här är inte acceptabelt.

Nej, det är inte acceptabelt. När Fk dessutom har fått ökade anslag med 600 miljoner kronor för att rätta till problemen med handläggningstider och bristande tillgänglighet får vi väl hoppas att de också gör det. Men risken är att de ”rättar till” problemen med sämre underbyggda beslut eller beslut som fattas med blicken för hårt fäst på regeltolkningar, utan utrymme för individens situation. Fast vänta – det är ju så det är idag.