Etiketter

Överplanera, men flyt sedan med.

Kan man förbereda sig för mycket? Säkert. Åtminstone om man fastnar i förberedelser och planering, eller i att vara överkontrollerande och försöka detaljstyra. Men det är roligt att planera, fundera på scenarier och möjliga problem att kunna lösa. Och det är roligt att skriva listor. Att jag sedan ägnar mig en del åt stabsarbete och krishantering på fritiden förstärker vikten av att planera för det jag kan påverka för att sedan kunna vara lugn i det som blir.

En del av mina förberedelser och min planering är att tänka på möjliga scenarier och hur jag/gruppen ska kunna hantera dem. Det kan låta ängsligt eller kontrollerande, men det handlar om att i den mån det går förekomma problem så att de inte sedan blir hinder. Att se var stenarna i strömmen finns för att lättare kunna ta mig runt dem, plocka bort de värsta fördämningarna. Då kan jag sedan flyta med, följa strömmen, ha flow. Det blir en trevligare upplevelse då. För mig är det också så krasst att jag behöver hushålla med energi. Att överplanera och åtminstone identifiera scenarier i förväg sparar energi längre fram.
I förberedelserna för ett äventyr finns det också ett nöje; nöjet i att redan i förväg uppleva äventyret.

För några år sedan skulle jag göra en större nackoperation som skulle kräva veckor av rehabilitering och kanske sätta ned både funktion och ork under längre tid. Jag var vid det tillfället redan sjukskriven på grund av utmattning och depression, hade neurologisk påverkan på funktion och en smärtnivå som var överväldigande och konstant. Utgången var oviss – skulle det ge den omedelbara lindring som en del fick, skulle det ge lindring och förbättrad funktion över tid, skulle allt förbli som nu – och det fanns risk för komplikationer. Mitt sätt att planera var att tänka igenom möjliga scenarier och utfall och ha något slags frön till tankar om hur jag kunde göra då, och att försöka förbereda mig inför operationen och tiden därefter. Som singel och urusel på att be om hjälp behövde jag se till att det gärna fanns matlådor och färdigmat, att jag hade handlat tunga saker som kattsand och kattmat för ett tag framöver, och att allt praktiskt som kunde göras i förväg var gjort. Och med låg energi och utmattningshjärna krävde det planering och listor på detaljnivå. Det fanns ingen oro i de förberedelserna, och ingen ångest. Jag var bara smart och förutseende. Kanske är det så jag hanterar ångest: handling snarare än förlamning. När jag hade gjort det jag kunde, kunde jag lugnt invänta operation och ta det som det kom. Jag planerade och flöt sedan med.

Det här var del 22 av Regina Bretts 50 livsläxor.