Vi lär barn att säga Tack och Förlåt.
Men många vuxna tycks ha glömt hur man gör det
.