Etiketter

Allt kan förändras på ett ögonblick, men oroa dig inte; Gud blinkar aldrig.

Uttrycket håller inte på svenska, men det är oväsentligt. Jag suckar. Det här är inte min syn på det gudomliga. Verkligen inte. Människors liv förändras och ändas på ett ögonblick, överallt och hela tiden. Sjukdomar bryter ut, skador händer, dödsfall sker. Övergrepp, våld, trauman äger rum. Finns det en gudomlighet (vilket jag tror), så går den inte in och skyddar oss från livet. För det föränderliga är en del av livet, en del av den natur som vi är en del av. Saker händer.
Livet går vidare.

Hade jag velat ha en tro på att det gudomliga bär mig i sina händer och skyddar mig från allt ont? Jag vet inte. Jag vill nog inte bli beskyddad, för då är man så illa rustad från livets överraskningar. Det gudomliga hade kanske inte kunnat skydda andra människor och då hade jag varit förskonad men sett dem drabbas; det hade varit orättvist.

Däremot behöver jag det gudomliga – Gudinnan, för mig – när saker drabbar mig eller andra. Det bär mig över mörka vatten när livet balanserar på en spindeltråd, det ger det mig tröst och kraft att hålla kvar när marken rasar under fötterna för att något plötsligt förändras. Grunden jag byggt upp har genom åren rasat några gånger, och jag har fallit många gånger. Ibland har det funnits en människa där som fångat upp och burit (ofta utan att veta om det), oftare har jag i efterhand sett hur det var min tro och något större – naturen, livet som bar mig. Även när jag inte trodde att jag trodde på något.

Men nog blinkar det gudomliga. Eller så ser det på oss med öppna ögon, men har gett oss liv som innehåller slump för att vi ska vara fria och inte styrda av en högre makt. Vi vet från början att vi ska dö; det är det enda vi faktiskt vet. Men vi är fria att förvalta våra liv. Priset är att livet kan förändras på ett ögonblick.

Det här var del 15 av Regina Bretts 50 livsläxor.