Etiketter

Om ett förhållande måste vara hemligt ska du inte vara i det.

Nej. Det beror helt på förhållandet och dess ramar. Alla förhållanden är inte för andras kännedom, vissa vill man hålla för sig själv, utanför vardag och resten av livet. De är gemensamma, men andra har inget med dem att göra. Alla förhållanden ser inte likadana ut, och vi vill inte alla ha ut samma sak ur ett förhållandet, eller ur just det här förhållandet.

Ja eller nej. När hemligheten är ofrivillig och ett villkor för förhållandet, så är det i längden kanske inte bra för den som inte sätter villkoren. Då handlar det om ojämlikhet och en relation där en person har makten att bestämma. Den andras villkor är då bara att säga nej, bryta upp eller svika förtroendet med hemligheten. Huruvida det är värt det hemliga, eller om hemlighetsmakeriet inte ställer till något problem, vet bara de inblandande. Det kan vara bra, det kan vara dåligt.

Ja. Vissa förhållanden är bara destruktiva. ”Det här är vår lilla hemlighet” är ord som är en röd flagga. De är ett maktutspel, oavsett om de sägs av en man till en flicka eller av en professor till hans doktorand. Under #metoo dök detta upp på olika håll, hur en kvinna i underläge inleder, eller inleds i, något med en man som hon står i beroendeställning till – professor, chef, regissör – på hans initiativ. Inte för att ligga sig till framgång, utan för att det lätt uppstår en attraktion om den överordnade är charmig och manipulativ.
”Jag har aldrig gjort så här förut.” Visst. Bara med flera studenter förut, men det vet de inte förrän senare, när den senaste i raden som får sin karriär förstörd och blir avskräckt från den akademiska världen bryter tystnaden och får stöd från andra drabbade. Detta är så vanligt, i alla delar av samhället, och personen som säger ”det är vår lilla hemlighet” går oftast fri. En professor kan få smäll på fingrarna av disciplinnämnden som tar hänsyn till att det har varit så jobbigt för honom, hans doktorand lämnar sina studier och han kan återgå till att vara mysprofessor i TV:s underhållningsprogram.

Jag är generellt sett inte för lögner och hemlighetsmakeri, men alla har inte med allt att göra. Huruvida ett hemligt förhållande är destruktivt eller inte handlar om sammanhang och ömsesidighet. ”Vi säger inget till andra om det här” har sagts i situationer där jag inte stannat, eftersom det handlat om sådant som inte skulle ha hänt och som var rent destruktiva för mig. Med ett undantag. En gång. Flera av mina bästa förhållanden har däremot varit hemliga i betydelsen fria från allt utanför. Något som är vårt, men inte för andra att ta del av. Jag ser inget problem i det.

Det här var del 14 av Regina Bretts 50 livsläxor.