2011 är året då jag river murarna och krossar gränser som hållit mig tillbaka. Det är ett år när jag når mål och förverkligar drömmar; lever i sanning med mig själv, allt friare och starkare, utan att förminska mig själv eller hålla igen. Jag väjer inte för det svåra eller smärtsamma, hoppar ner i Livet med båda fötterna före, låter dammluckorna öppnas, utmanar gamla uttjänta föreställningar och tar ytterligare steg mot den jag är född att vara.

2011 är mitt år.