17 000 minkar har i natt släppts ut från en minkfarm. En bilist slog larm vid 03:20 när han hade sett minkar på vägen och ögon ”överallt i mörkret”. Antagligen är det djurrättsaktivister som ligger bakom händelsen, och måste jag ställa mig frågan: Vilken djurrätt? Minkarna från minkfarmerna är inte rustade att klara sig i det fria och när så många minkar släpps ut på en gång blir många av dem överkörda och ännu fler kommer att svälta ihjäl. Är det djurrätt? I så fall handlar det inte om djurens rätt att leva i alla fall. Jag förstår inte hur man kan säga sig värna om djur och sedan släppa ut dem till en trolig och antagligen långsam och plågsam död.

Nej, jag försvarar verkligen inte pälsindustrin. Djur ska inte hållas i bur och farmas för sina pälsars skull. Det finns dessutom tillräckligt med begagnade pälsar som man säkert skulle kunna återanvända för den som vill bära päls. Att använda päls eller skinn från djur som föds upp för köttbruk eller som restprodukt från jakt är en annan sak, för då tar man tillvara på djuren, men enbart för päls tycker jag är rent ut sagt barbariskt. Inte minst med tanke på att djuren än idag påfallande ofta verkar hållas instängda i burar i stället för frigående i inhängnader eller liknande. Vi har frigående höns idag, varför ska frigång inte vara lika lagstadgat självklart för alla djur som föds upp för olika näringsändamål? Det behövs ett starkt djurskydd i Sverige, med ordentlig tillsyn och straffpåföljder för de djurhållare som inte följer lagarna, men jag ställer mig frågande till den sortens aktivism som leder till våld, aggression och döda djur.

Att släppa upp tusentals minkar till en tillvaro de inte är rustade för kan jag inte ens med bästa vilja se som ett sätt att värna om djuren. Jag är inte aktivist, jag förstår inte hur man tänker när man är beredd att offra samma djur som man påstår sig värna om. Handlar det om att tusentals minkars liv ska offras till förmån för de hundratal som överlever och lär sig förvildas? Eller om ett offer för att skapa rubriker? För kom inte och säg att det är för minkarnas skull.