Så var Alliansens nya logga och hemsida invigda. De släpper ”för Sverige” och lägger sig, som alla kan se, till med en orange logotyp som gäller… ja, vad betecknar den egentligen? Avser ”Alliansen”samarbetet mellan M, Fp, C och Kd eller representerar den partierna? Med tanke på att det redan blivit tydligt att partierna inte är överens i alla frågor och att de enskilda partiledarna ibland går ut och uppenbarligen företräder sina enskilda partiers åsikter i stället för den gemensamma linjen, så ställer jag mig än idag frågande till vad Alliansen egentligen är. De skriver själva på hemsidan: ”Vi kommer än en gång att möta väljarna som ett samlat regeringsalternativ med ett gemensamt valmanifest. Samtidigt är vi fyra olika partier.” Men är väljarna verkligen helt klara över hur långt Alliansens samarbete sträcker sig? Var slutar M, Fp, C, Kd och var börjar Alliansen?

Hur gick de från diverse blå nyanser och grönt till just
orange? För mig är det inte ett självklart steg, såvida steget inte tas genom en reklambyrå. Enligt feng shui representerar orange hälsa, vitalitet, entusiasm och optimism, och stimulerar kreativitet, mod och målmedvetenhet. Färgen står för kunskap, aktivitet och livfullhet, vilket kanske är precis vad Alliansen vill associeras med. De behöver onekligen få in ny energi, eftersom konservatism och mörkblått inte direkt associeras med nyskapande och ungdomlig spänst. Men är orange verkligen rätt val? (När det gäller chakran står orange för sakralchakrat, som rör sexualiteten. Det är dock en aspekt som jag inte förknippar det minsta med Alliansen, men de kanske försöker verka sexigare genom valet av en orange logga.)


Jag ställer mig lite frågande till utformningen av loggan, som får mig att associera till GP:s julrebusar. Och visst kan man lätt läsa in ALLAN i den långa varianten av loggan (ovanför)?Alliansfritt Sverige påpekar likheten med det chilenska kommunistpartiet Illapus logotyp, och ja – likheten är ganska slående.

Det mest påfallande, framför allt i den mindre loggan, och troligen ett mycket medvetet val, är väl ALLA som i ”Alla ska med”, Socialdemokraternas gamla slogan. Bit för bit plockar de över det som vill ha från motståndarna; i förra valet försökte M profilera sig som det nya arbetarpartiet, idag tar de en välkänd S-slogan. Fast inte rent ut, för det går ju inte för sig. Nej, de skapar en logotyp som leder associationerna till ”Alla ska med”, ett positivt och redan inarbetat budskap. Smart!

Frågan är hur mycket som egentligen är nytt i budskapet. En drastisk förändring av det yttre följs sällan åt av en likadan förändring av budskapet, vilket syns väl på Alliansen.se. Kanske kan nylanseringen för en stund få de potentiella väljarna att glömma de fel och klavertramp som hittills har giorts, som felaktiga siffror när det gäller sysselsättningsökningen och RUT-avdragen. Fast förr eller senare måste även politiker förhoppningsvis stå till svars för sina misstag.

Jag hittar för övrigt ett lustigt litet fel i Alliansens kampanjblogg:

Bilden är tyvärr väldigt liten, men ni kanske kan se datumet och orden ”I dag är det internationella kvinnodagen”. (Originalet finns här, men vem vet om de inser felet och ändrar datumet.) Fail.