Etiketter

I tisdags var jag och min SHEDO-kollega Sofia i Stockholm för ett möte med företrädare för BUP i Stockholm. De håller på att ta fram riktlinjer för behandling av olika diagnoser och subgrupper av diagnoser inom BUP, däribland ätstörningar och självskadebeteenden, och det var just när det gäller dessa båda grupper som de ville ha våra kunskaper och synpunkter. Här har SHEDO en otroligt viktig roll att spela, genom att vi sitter på stora kunskaper inom dessa båda fält; kunskaper både från att vi som är engagerade har patienterfarenheterna, men också rena faktakunskaper som är bra mycket större än vad de flesta som arbetar inom vården sitter på. Och det är verkligen glädjande att det uppmärksammas.

Det blev ett bra samtal, och de olika företrädarna från BUP var verkligen intresserade och hade mängder av frågor. Många gånger när vi som arbetar med stödverksamhet, opinions- och kunskapsbildning inom ätstörningar och självskadebeteenden (mina tidigare erfarenheter kommer från ABK och ViFinns!) kommer i kontakt med vården eller får ta del av andras erfarenheter är det de negativa aspekterna som vi hör talas om. En vård med enorma brister, för lite resurser och okunnig, ointresserad personal. Resursbristen är tyvärr alltid ett svårt faktum att ta sig runt, hur stor viljan än är, men det är inte omöjligt. Och här träffade vi på en arbetsgrupp som verkligen vill göra gott, som vill få riktlinjer för brukarnas bästa. Jag var nog inte helt förberedd på det, och det var sannerligen en glad överraskning!
BUP är inte perfekt ens i Stockholm, men det här arbetet visar att det finns ett tänkande som är på rätt väg. Tänk om Västra Götalandsregionen kunde göra en liknande satsning inom BUP, och sedan en motsvarande inom vuxenpsykiatrin. Faktum är att den här typen av riktlinjer nog rentav skulle behövas centralt inom psykiatrin i Sverige, så att vi slapp de orättvisor i behandlingsmöjligheter som vi har idag.
Nu får vi se hur riktlinjerna blir i slutändan, men det var ett definitivt glädjebesked från psykiatrin.
SHEDO har för övrigt startat en insamling för att kunna lämna rättspsykdokumentet till auktoriserad översättning inför att sprida det vidare till internationella instanser. Inga bidrag är för små. Läs mer här.