Etiketter

Ta dig inte på så stort allvar. Ingen annan gör det.

Gör de inte? Vad finns det att ta på allvar, eller inte ta på allvar? Det jag säger, det jag gör, den jag är? Jag ser helst att människor tar mig på något slags grundallvar, i det som är seriöst och allvarligt menat. Jag vet vad det är att inte tas på allvar av både nära, kära och vården.
Ta mig på allvar om jag talar om hur jag mår och om jag anförtror dig vad jag känner. Skämta inte bort mina känslor. 

Däremot har jag bra självdistans och ett stort mått av självironi. Jag är inte så lättkränkt eller överkänslig och det är sällan jag tar mig på så blodigt allvar att jag inte tål att skämtas med, eller kan skämta om mig själv. Livet är inte så lätt att inte lättsamhet behövs.

Något som alltid bör tas på allvar är när någon talar om att ha självmordstankar. Oavsett om det är en tanke som kommer att stanna där, en tankereaktion på något, eller om det finns en överhängande risk att gå från tanke till handling, så vet vi inte det förrän vi har lyssnat och tagit det på allvar. 

Det här var nummer 4 av Regina Bretts 50 livsläxor.