Anna Odell, Konstfackeleven som fejkade en psykos och blev tvångsintagen som ett del av sitt examensarbete, fick sin dom idag: 50 dagsböter à 50 kr styck.

Hon döms för våldsamt motstånd och oredligt förfarande, men inte för falskt larm, och behöver inte heller betala skadestånd till psykiatrin för de kostnader hennes aktion gav upphov till. Informationen kommer från SVT. Läs mer här.

Anna Odell ville med sitt examensarbete sätta fokus på bristerna inom psykvården, vilket i sig är nog så lovvärt, framför allt eftersom vi är många som har erfarit de bristerna. Men om hon lyckades eller inte har kommit i andra hand, för hennes tilltag satte snarare fokus på hur långt man får gå i konstens namn och på att hennes låtsade psykos satte andra människor i en risksituation och tog resurser från andra som behövde dem. Eftersom Anna Odell nu slipper betala vården kanske hon borde ange att hennes examensarbete ofrivilloigt sponsrats av psykiatrin i Stockholm.